diumenge, 31 de gener de 2016

Retrat i autoretrat

Aquest treball consisteix a crear un retrat i un autoretrat. Tots dos han d'estar preparats prèviament per tal de transmetre un significat (por, elegància, sensualitat, atreviment, temptació, timidesa, etc). Heu de considerar especialment els diferents codis que són els que transmetran el significat escollit (codis gestuals, de color, objectuals, d'Il·luminació, de composició, etc)
Cadascuna de les imatges ha d'anar acompanyada dels conceptes següents:
Forma:
Contingut:
Codis objectuals:
Codis gestuals:
Codis de color: (freds/càlids, simbologia)
Codis d'il·luminació:(dura/difosa)
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc)
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat)

Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiqueta: Retrat
Títol: En el cas del retrat, el nom de la persona. En el cas de l'autoretrat, autoretrat
Nombre de treballs: 2 (1 retrat i 1 autoretrat)
Data límit de lliurament: 24 de febrer

Trobada fortuïta

Aquest treball consisteix a crear una imatge on apareguin l'institut i un objecte relacionat amb el mar. Aquest objecte ha de quedar integrat perfectament en l'espai de l'institut. Heu de procurar que aparegui una ombra que faci la composició el més versemblant possible.

Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiqueta: Trobada fortuïta
Títol: El títol ha de ser també la trobada fortuïta de dues paraules.
Nombre de treballs: 2
Data límit de lliurament: 31 de gener