dijous, 11 de febrer de 2016

Personatge dadà

Crea una imatge que sigui una burla dels models publicitaris.
Aquest treball ha d'incloure algun fragment tipogràfic.


Mides: 13x18 o 18x13 cm
Resolució: 150 ppp
Títol: Algun dels fragments tipogràfics del treball
Nombre mínim de treballs: 1
Etiqueta: Dadà
Data límit: 23 de febrer

Autoretrat fauvista

Crea un autoretrat que tingui el color com a element més important.


Mides: 13x18 o 18x13 cm
Resolució: 150 ppp
Títol:Autoretrat fauvista
Nombre mínim de treballs: 1
Etiqueta: Fauvisme
Data límit: 16 de febrer

diumenge, 31 de gener de 2016

Retrat i autoretrat

Aquest treball consisteix a crear un retrat i un autoretrat. Tots dos han d'estar preparats prèviament per tal de transmetre un significat (por, elegància, sensualitat, atreviment, temptació, timidesa, etc). Heu de considerar especialment els diferents codis que són els que transmetran el significat escollit (codis gestuals, de color, objectuals, d'Il·luminació, de composició, etc)
Cadascuna de les imatges ha d'anar acompanyada dels conceptes següents:
Forma:
Contingut:
Codis objectuals:
Codis gestuals:
Codis de color: (freds/càlids, simbologia)
Codis d'il·luminació:(dura/difosa)
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc)
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat)

Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiqueta: Retrat
Títol: En el cas del retrat, el nom de la persona. En el cas de l'autoretrat, autoretrat
Nombre de treballs: 2 (1 retrat i 1 autoretrat)
Data límit de lliurament: 24 de febrer

Trobada fortuïta

Aquest treball consisteix a crear una imatge on apareguin l'institut i un objecte relacionat amb el mar. Aquest objecte ha de quedar integrat perfectament en l'espai de l'institut. Heu de procurar que aparegui una ombra que faci la composició el més versemblant possible.

Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiqueta: Trobada fortuïta
Títol: El títol ha de ser també la trobada fortuïta de dues paraules.
Nombre de treballs: 2
Data límit de lliurament: 31 de gener

dimarts, 20 d’octubre de 2015

Mirada original: l'atzar

En aquesta activitat has de realitzar una sèrie de fotografies realitzades a l'atzar.

Has de pujar cada fotografia en una nova entrada.

Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiquetes: Mirada original, l'atzar
Nombre de treballs mínim: 5
Data límit de lliurament: 20 de novembre

Mirada original: la llum

En aquesta activitat has de realitzar una sèrie de fotografies que mostrin un punt de vista original a partir de jugar amb els efectes de la llum.

Has de pujar cada fotografia en una nova entrada.


Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiquetes: Mirada original, la llum
Nombre de treballs mínim: 5
Data límit de lliurament: 13 de novembre

Mirada original: formes geomètriques

En aquesta activitat has de realitzar una sèrie de fotografies que mostrin un punt de vista original a partir de fer composicions de formes geomètriques tretes de la realitat.

Has de pujar cada fotografia en una nova entrada.


Resolució: 150 ppp
Mesures: 13x18 cm (vertical)
Etiquetes: Mirada original, formes geomètriques
Nombre de treballs mínim: 5
Data límit de lliurament: 6 de novembre